Διεθνείς Δημοσιεύσεις της ΕΧΕΜ

Αποτελέσματα κλινικών μελετών της ΕΧΕΜ. Δείτε το pdf εδώ.

PsychCentral

Do Older Women Receive Sub-Standard Medical Care? Δείτε το pdf εδώ.

EJCMO.TV

Δείτε το pdf εδώ.

EurekAlert

Δείτε το pdf εδώ.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΧΕΜ

Δημοσιεύεσεις των κλινικών μελετών της ΕΧΕΜ σε διεθνή περιοδικά του PubMed. Δείτε το pdf εδώ.

Podcast ESMO 2011: The Tamoxifen- Exemestane Adjuvant Multinational (TEAM) Phase III Breast Cancer Trial Results

Δείτε το pdf εδώ.