ΚΛΙΝΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΤΗΣ ΕΧΕΜ

Δείτε το pdf εδώ.

TEAM

Δείτε το pdf εδώ.

ATENA

Δείτε το pdf εδώ.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΧΕΜ-ARBI

Δείτε το pdf εδώ.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΧΕΜ-COPA

Μελέτη παρατήρησης παραγόντων πήξης του αίματος σε ασθενείς με καρκίνο μαστού που λαμβάνουν ορμονοθεραπεία ως επικουρική θεραπεία. Εξεμεστάνη.

ΜΕΛΕΤΗ POCHARBI

Δείτε το pdf εδώ.

SOLE (STUDY OF LETROZOLE EXTENSION)

Δείτε το pdf εδώ.