Η Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία Μαστού (ΕΧΕΜ) είναι Σωματείο που ιδρύθηκε το 2000 από τον καθηγητή της Ιατρικής Χρήστο Μαρκόπουλο, με τη συμμετοχή των περισσοτέρων Χειρουργικών Μονάδων Μαστού της Ελλάδας. Αποτελεί ισότιμο μέλος του Breast International Group (BIG). Η ΕΧΕΜ διαθέτει 320 μέλη, ενώ έχει διοργανώσει 56 επιστημονικές ημερίδες και ένα Πανελλήνιο Συνέδριο. Επίσης, διοργανώνει Ετήσια Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Ειδικευομένων, προσφέρει υποτροφίες σε νέους χειρούργους και συμμετέχει στη διαμόρφωση Διεθνών και Ελληνικών Κλινικών πρωτοκόλλων.

map