ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος
Β. Βενιζέλος

Αντιπρόεδρος
Γρ. Ξεπαπαδάκης

Γεν. Γραμματέας
Ι. Ασκοξυλάκης

Ταμίας
Κ. Καραπαναγιώτης

Μέλη
Κ. Καλογεράκος
Μ. Κοντός
Ν. Πουλακάκη