Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος  Βασίλειος Βενιζέλος
Αντιπρόεδρος Μιχαήλ Κοντός
Γεν. Γραμματέας Κορνηλία Αναστασάκου
Ταμίας Ελευθερία Ιγνατιάδου
Μέλη Θεόδωρος Κοντούλης
Σοφοκλής Λανίτης
Ιωάννης Νατσιόπουλος