Γενική Συνέλευση της ΕΧΕΜ και Εκλογές ΔΣ
UEMS – EBS – Division of Breast Surgery
Εξετάσεις για το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Χειρουργικής Μαστού EBSQ
3ο Ετήσιο Συνέδριο της ΕΧΕΜ, 19-20 Ιουνίου 2015, Αθήνα

Ανακοινώσεις