7ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣΤΟΥ

Έναρξη: 1 Νοεμβρίου 2019
Λήξη: 3 Νοεμβρίου 2019
Πόλη: Αθήνα
Τοποθεσία: Royal Olympic Hotel

Επιστημονικό Πρόγραμμα Φόρμα Εγγραφής Φωτογραφίες Ιστοσελίδα Συνεδρίου