3ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣΤΟΥ

Έναρξη: 19 Ιουνίου 2015
Λήξη: 20 Ιουνίου 2015
Πόλη: Αθήνα
Τοποθεσία: Divani Caravel

Επιστημονικό Πρόγραμμα Φόρμα Εγγραφής