ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣΤΟΥ

Έναρξη: 23 Ιουνίου 2012
Λήξη: 23 Ιουνίου 2012
Πόλη: Ανάβυσσος
Τοποθεσία: Plaza Resort Hotel

Επιστημονικό Πρόγραμμα