8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας μαστού

Έναρξη: 18 Νοεμβρίου 2022
Λήξη: 20 Νοεμβρίου 2022
Πόλη: Αθήνα
Τοποθεσία: Ξενοδοχείο Royal Olympic

Αίτηση Εγγραφής Επιστημονικό Πρόγραμμα Υποβολή Περιλήψεων