Προεγχειρητική διάγνωση και ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές στην προσπέλαση βλαβών του μαστού | Pre-surgical diagnosis and minimum invasive techniques in breast damage

Έναρξη: 21 Νοεμβρίου 2020
Λήξη: 21 Νοεμβρίου 2020
Πόλη: Αθήνα
Τοποθεσία: Webinar

Επιστημονικό Πρόγραμμα Αίτηση Εγγραφής