Ιατρικές και Τεχνολογικές Εξελίξεις στο Καρκίνο του Mαστού | Innovations and Technologies in breast cancer-diagnosis and treatments

Εναρξη: 27 Νοεμβρίου 2021
Λήξη: 27 Νοεμβρίου 2021
Πόλη: Αθήνα
Τοποθεσία: Webinar

Επιστημονικό Πρόγραμμα Registration Form