2Η ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Έναρξη: 16 Δεκεμβρίου 2016
Λήξη: 17 Δεκεμβρίου 2016
Πόλη: Αθήνα
Τοποθεσία: Ξενοδοχείο Athens Hilton

Επιστημονικό Πρόγραμμα Φόρμα Εγγραφής Φωτογραφίες