Αγαπητοί συνάδελφοι,

Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας Μαστού που θα διεξαχθεί στο Ξενοδοχείο Royal Olympic στην Αθήνα , από 9 έως 11 Νοεμβρίου 2018.

Το συνέδριο αποτελεί την κύρια επιστημονική εκδήλωση της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας Μαστού.

Οι στόχοι του συνεδρίου παραμένουν για την προαγωγή της έρευνας και της εκπαίδευσης. Η διαρκής εκπαίδευση των νέων και παλαιότερων συναδέλφων, είναι σήμερα πολυτιμότερη από ποτέ. Η συμμετοχή σε υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικές συναντήσεις, θωρακίζει την εξειδίκευση σε ανταγωνιστικό επιστημονικά και ευμετάβλητο κοινωνικοοικονομικά περιβάλλον. Για τους παραπάνω λόγους, το επιστημονικό βήμα του συνεδρίου θα είναι ιδιαίτερα φιλόξενο στους νέους συναδέλφους καθώς και σε συναδέλφους του ευρύτερου επιστημονικού χώρου.

Το επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου θα αποτελείται από στρόγγυλες τράπεζες, διαλέξεις καθώς και τις προφορικές ανακοινώσεις και τα ηλεκτρονικά εκθέματα που αφορούν στις παθήσεις του Μαστού.

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΧΕΜ και της Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής του 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας Μαστού, σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στο Συνέδριο.

Προσβλέποντας στην ενεργό συμμετοχή σας.

Με εκτίμηση

Οι Πρόεδροι της Οργανωτικής Επιτροπής

Μιχάλης Κοντός
Επικ. Καθηγητής Χειρουργικής &
Χειρουργικής Μαστού Πανεπιστημίου
Αθηνών, ΓΝΑ Λαϊκό

Βασίλης Βενιζέλος
Χειρουργός, Διευθυντής Μονάδας Μαστού
Θεραπευτήριο Μετροπόλιταν
Οι Πρόεδροι της Επιστημονικής Επιτροπής

Κωνσταντίνος Καραπαναγιώτης
Χειρουργός Μαστού
Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκης

Φιορίτα Πουλακάκη
Διευθύντρια Κέντρου Μαστού &
Χειρουργικής Κλινικής Μαστού
Ευρωκλινική Αθηνών